Plan pracy MSU

Hasło  przewodnie  

TRADYCYJNIE I NIETYPOWO PRZEZ ROK SZKOLNY

Działania Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.  W okresie pandemii zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę rąk i  ich dezynfekcji oraz zasłanianie ust i nosa maseczką.

Rozwijanie samorządności kształtuje u dzieci umiejętność współpracy, inspiruje
do podejmowania działań skierowanych w stronę społeczności szkolnej, ale nie tylko, pozwala dostrzegać to co istotne, ale przede wszystkim wspiera poczucie sprawczości i skuteczności uczniów i uczennic. Podejmowane przez dzieci działania pozwalają dostrzegać im swoje mocne i słabe strony, a także rozwijać kreatywność i zainteresowania.

Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Mały Samorząd uczniowski będzie posiłkował się w swojej działalności narzędziami i zasobami cyfrowymi uwzględniając bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Samorząd Uczniowski klas I-III współpracuje z Samorządem Uczniowskim klas
IV –VIII.        

Cele ogólne:

 • kształtowanie współpracy w grupie zespołowej, budowanie odpowiedzialności za realizację działań,
 • kształtowanie społecznej postawy, w której uczeń z własnej inicjatywy włącza się w działalność kulturalną, charytatywną, naukową, sportową,
 • wyzwalanie kreatywności i pomysłowości uczniów,
 • wyrabianie umiejętności planowania i wykonywania zadań,
 • budowanie poczucia jedności i działania w jednym wspólnym celu,
 • dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

WRZESIEŃ

 • Wybory samorządów klasowych w klasach I-III.
 • Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności.
 • Dzień Patrona Szkoły.
 • Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
 • Klasowy Dzień Chłopca.

PAŹDZIERNIK

 • Wybory przedstawicieli/przedstawicielek MSU.
 • Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego (9 X) -Najciekawszy Znaczek Pocztowy – projektowanie.
 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Ślubowanie klas I.
 • Dzień Bezpiecznego Komputera.
 • Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek.

LISTOPAD

 • 10 XI – Dzień Jeża – wykonanie najciekawszych prac jeży, wystawa
 • 11 XI – Narodowe Święto Niepodległości
 • 16 XI – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • 21 XI – Dzień Życzliwości
 • 25 XI – Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • 30 XI – Andrzejki

GRUDZIEŃ

 • 3 XII – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
 • 6 XII –  Mikołajki
 • 12 XII – Dzień Guzika
 • Polskie tradycje świąteczne.

STYCZEŃ

Ferie zimowe