ŁĄKA TOLERANCJI

Dzieci z klas I – III zrealizowały projekt „Łąka Tolerancji” –  poszanowanie godności osobistej i praw innego człowieka. Dzieci posadziły przed szkołą różnokolorowe bratki symbolizujące różnorodność i równość.

Na wykonanej „Łące Tolerancji” umieściły różnokolorowe kwiaty. Zapisując swoje mocne i słabe strony pokazały, że wszyscy się różnimy, ale wszyscy zasługujemy na szacunek, pomimo różnic.

Dzień Kota

17 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Tego dnia dzieci klas 1 – 3 dowiedziały jak wielkie jest znaczenie kotków, jakie są ich zwyczaje, poznały różne rasy kotów oraz dowiedziały się w jaki sposób opiekować się tymi wspaniałymi zwierzętami. Uczniowie wspólnie czytali wierszyki o kotkach i słuchali piosenek. Na koniec dzieci wykonały  piękne prace plastyczne oraz napisały listy do swoich kotków.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W środę 29 września uczniowie klas 1 – 3 uczcili Bohaterów Westerplatte poprzez udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły.

Dzieci wraz z wychowawcami obejrzały film  o bohaterskiej obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku, wykonały białe i czerwone kwiaty, które zawiesiły na gazetce poświęconej  Obrońcom Westerplatte, a następnie oglądały wystawkę prac plastycznych i przestrzennych  wykonaną przez uczniów klas starszych, przedstawiające Pomnik Obrońców Wybrzeża.